OS X Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę zainstalować XAMPP w systemie MAC OS X?

Aby zainstalować XAMPP po prostu wykonaj następujące czynności:

 • Download the disk image (DMG image) from the Apache Friends website.
 • Double-click the image file and drag the XAMPP icon to the Applications folder.
 • Launch XAMPP by double-clicking the XAMPP icon in the Applications folder.
 • Enter your system's administrator credentials when prompted.

You should see the XAMPP stack manager, as shown below:

Does XAMPP include MySQL or MariaDB?

Since XAMPP 5.5.30 and 5.6.14, XAMPP ships MariaDB instead of MySQL. The commands and tools are the same for both.

Jak uruchomić XAMPP?

To start XAMPP:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Click the "Start" button in the "General" tab of the stack manager.
 • Once the status icon turns green, navigate to the "Services" tab and start Apache, MySQL and any other available services.
 • Navigate to the "Network" tab and enable port forwarding (port 80 of the stack to port 8080 of the host system) over SSH.
Jak zatrzymać XAMPP?

To stop XAMPP, click the "Stop" button in the "General" tab of the stack manager. Once the status icon turns red, close the stack manager window.

Jak mogę sprawdzić czy wszystko działa?

Verify that you have enabled port forwarding (from port 80 of the stack to port 8080 of the host system) in the "Network" tab of the stack manager and type the following URL in a web browser:

http://localhost:8080

You should see the XAMPP start page, as shown below.

Czy XAMPP jest gotowy do środowiska produkcyjnego?

XAMPP nie jest przeznaczony do zastosowań produkcyjnych, ale na środowisko deweloperskie. Sposób w jaki XAMPP jest skonfigurowany by być otwartym jak to tylko możliwe umożliwia deweloperom robić co zechcą. Do zastosowań deweloperskich jest to wspaniałe, ale do zastosowań produkcyjnych może być fatalne.

To jest lista pominiętych zabezpieczeń w XAMPP:

 1. Administrator MySQL (root) nie ma hasła.
 2. Usługa MySQL jest dostępna przez sieć.
 3. ProFTPD używa hasła "lampp" dla użytkownika "daemon".
To fix most of the security weaknesses:
 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Ensure that all services are running in the "Services" tab of the stack manager (or start them as needed).
 • Open a new terminal from the "General" tab of the stack manager and run the following command in it:

  /opt/lampp/lampp security

To wzbudzi małe sprawdzenie bezpieczeństwa, aby sprawdzić czy instalacja XAMPP jest zabezpieczona.
Apache doesn't seem to start. What can I do?

Ten błąd może występować z kilku powodów. Apache wyświetla ten błąd w różnych okolicznościach. Aby znaleźć właściwy powód musimy zrobić pewne badania:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Open a new terminal from the "General" tab of the stack manager and run the following command in it:

  tail -2 /opt/lampp/logs/error_log

Jeżeli otrzymujesz jakieś wiadomości o błędach, odwiedź nasze strony społecznościowe aby uzyskać pomoc.

Jak mogę sprawić by moja instalacja XAMPP była lepiej zabezpieczona?

W domyślnej instalacji XAMPP nie ma ustawionego hasła i nie zaleca się uruchamiania XAMPP w takiej konfiguracji dostępnego dla innych.To make the installation more secure:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Ensure that all services are running in the "Services" tab of the stack manager (or start them as needed).
 • Open a new terminal from the "General" tab of the stack manager and run the following command in it:

  tail -2 /opt/lampp/logs/error_log

 • You should see the following dialog on your screen. Enter responses to each prompt.

  XAMPP: Quick security check...
  XAMPP: MySQL is accessable via network.
  XAMPP: Normaly that's not recommended. Do you want me to turn it off? [yes] yes
  XAMPP: Turned off.
  XAMPP: Stopping MySQL...
  XAMPP: Starting MySQL...
  XAMPP: The MySQL/phpMyAdmin user pma has no password set!!!
  XAMPP: Do you want to set a password? [yes] yes
  XAMPP: Password: ******
  XAMPP: Password (again): ******
  XAMPP: Setting new MySQL pma password.
  XAMPP: Setting phpMyAdmin's pma password to the new one.
  XAMPP: MySQL has no root passwort set!!!
  XAMPP: Do you want to set a password? [yes] yes
  XAMPP: Write the passworde somewhere down to make sure you won't forget it!!!
  XAMPP: Password: ******
  XAMPP: Password (again): ******
  XAMPP: Setting new MySQL root password.
  XAMPP: Setting phpMyAdmin's root password to the new one.
  XAMPP: The FTP password for user 'nobody' is still set to 'lampp'.
  XAMPP: Do you want to change the password? [yes] yes
  XAMPP: Password: ******
  XAMPP: Password (again): ******
  XAMPP: Reload ProFTPD...
  XAMPP: Done.

Po wywołaniu tej komendy twoja instalacja XAMPP powinna być lepiej zabezpieczona.

Jak mogę aktywować eAccelerator?

To activate eAccelerator for PHP:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Mount the /opt/lampp directory from the "Volumes" tab of the stack manager and click the "Explore" button to open the file manager.
 • Find the following lines in your /opt/lampp/etc/php.ini file:

  ;extension="eaccelerator.so"
  ;eaccelerator.shm_size="16"
  ;eaccelerator.cache_dir="/opt/lampp/tmp/eaccelerator"
  ;eaccelerator.enable="1"
  ;eaccelerator.optimizer="1"
  ;eaccelerator.check_mtime="1"
  ;eaccelerator.debug="0"
  ;eaccelerator.filter=""
  ;eaccelerator.shm_max="0"
  ;eaccelerator.shm_ttl="0"
  ;eaccelerator.shm_prune_period="0"
  ;eaccelerator.shm_only="0"
  ;eaccelerator.compress="1"
  ;eaccelerator.compress_level="9"

 • Remove the semicolon at the beginning of each line and restart XAMPP.

Teraz rozszerzenie powinno być aktywne.For more information about eAccelerator, check the eAccelerator home page: http://eaccelerator.net.

Jak mogę aktywować rozszerzenie OCI8/Oracle dla PHP?

To activate the OCI8/Oracle extension for PHP:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Ensure that all services are running in the "Services" tab of the stack manager (or start them as needed).
 • Open a new terminal from the "General" tab of the stack manager and run the following command in it:

  /opt/lampp/lampp oci8

 • You should see the following dialog on your screen. Enter the path to the Oracle client libraries when prompted.

  Please enter the path to your Oracle or Instant Client installation:
  installing symlinks...
  patching php.ini...
  OCI8 add-on activation likely successful.
  LAMPP: Stopping Apache with SSL...
  LAMPP: Starting Apache with SSL...

Teraz rozszerzenie powinno być aktywne.

How do I copy files to the Apache server document root?

To copy files from the host system to the XAMPP Apache server document root, follow these steps:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Mount the /opt/lampp directory from the "Volumes" tab of the stack manager and click the "Explore" button to open the file manager.
 • Navigate to the /opt/lampp/htdocs directory in the file manager. This directory is the XAMPP Apache server document root. Copy files to it from the host system using the file manager in the usual way.
How do I access phpMyAdmin from the host system?

To access phpMyAdmin from the host system, follow these steps:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Ensure that all services are running in the "Services" tab of the stack manager (or start them as needed).
 • Navigate to the "Network" tab and ensure that port forwarding (port 80 of the stack to port 8080 of the host system) over SSH is enabled.
 • Browse to http://localhost:8080/phpmyadmin to access phpMyAdmin.

If you see an "Access denied" error, ensure that your phpMyAdmin configuration correctly reflects your MySQL credentials.

How do I enable access to phpMyAdmin from the outside?

In the basic configuration of XAMPP, phpMyAdmin is accessible only from the host system via a secure tunnel, at http://127.0.0.1:8080/phpmyadmin or http://localhost:8080/phpmyadmin.

IMPORTANT: Enabling external access for phpMyAdmin in production environments is a significant security risk. You are strongly advised to only allow access from localhost. A remote attacker could take advantage of any existing vulnerability for executing code or for modifying your data.

To enable remote access to phpMyAdmin, follow these steps:
 • Edit the /opt/lampp/etc/extra/httpd-xampp.conf file.
 • Within this file, find the lines below.

  Alias /phpmyadmin "/opt/lampp/phpmyadmin/" <Directory "/opt/lampp/phpmyadmin"> AllowOverride AuthConfig Require local

 • Then replace 'Require local' with 'Require all granted'.
 • Alias /phpmyadmin "/opt/lampp/phpmyadmin/" <Directory "/opt/lampp/phpMyAdmin"> AllowOverride AuthConfig Require all granted

 • Save the file and restart the Apache service using the stack manager.
Jak mogę wykonać kopię bezpieczeństwa (lub przywrócić z kopii) mojego systemu XAMPP?

Ostrzeżenie: Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie z kopii jest wciąż w trakcie tworzenia i może działać niepoprawnie.

You can create the backup as follows:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Ensure that all services are running in the "Services" tab of the stack manager (or start them as needed).
 • Open a new terminal from the "General" tab of the stack manager and run the following command in it:

  /opt/lampp/lampp backup

  lub

  /opt/lampp/lampp backup secret

  Gdzie "secret" jest twoim hasłem roota w MySQL. Ta komenda utworzy następujące wyjście:

  Backing up databases...
  Backing up configuration, log and htdocs files...
  Calculating checksums...
  Building final backup file...
  Backup finished.
  Take care of /Applications/XAMPP/xamppfiles/backup/xampp-backup-22-01-14.sh

  Plik /Applications/XAMPP/xamppfiles/backup/xampp-backup-22-01-14.sh (w przykładzie poniżej) zawiera twoją kopię zapasową. Przenieś ten plik w bezpieczne miejsce.
 • Mount the /opt/lampp directory from the "Volumes" tab of the stack manager and click the "Explore" button to open the file manager.
 • Move the backup file to a safe place on the host system.

To restore the backup on a new system, you need the same version of XAMPP as on your original/source system. Follow these steps to restore the backup:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Ensure that all services are running in the "Services" tab of the stack manager (or start them as needed).
 • Mount the /opt/lampp directory from the "Volumes" tab of the stack manager and click the "Explore" button to open the file manager.
 • Copy the backup file from the host system to the mounted directory.
 • Open a new terminal from the "General" tab of the stack manager, change to the directory containing the backup file and run the following command (change the file name in the command to reflect the actual backup file name):

  ./xampp-backup-22-01-14.sh

  Powinieneś zobaczyć coś podobnego do tego:

  Checking integrity of files... Restoring configuration, log and htdocs files... Checking versions... Installed: XAMPP 1.4.2 Backup from: XAMPP 1.4.2 Restoring MySQL databases... Restoring MySQL user databases... Backup complete. Have fun! You may need to restart XAMPP to complete the restore