Linux Najczęściej zadawane pytania

Jak zainstalować XAMPP?

Wybierz dla swojego ulubionego systemu linuksowego, 32 lub 64-bitowej wersji.

Zmień uprawnienia do instalatora

chmod 755 xampp-linux-*-installer.run

Uruchom instalator

sudo ./xampp-linux-*-installer.run

To wszystko. XAMPP jest teraz zainstalowany w poniższym katalogu /opt/lampp.

Does XAMPP include MySQL or MariaDB?

Since XAMPP 5.5.30 and 5.6.14, XAMPP ships MariaDB instead of MySQL. The commands and tools are the same for both.

Jak uruchomić XAMPP?

Aby uruchomić XAMPP należy prosto wywołać tą komendę:

sudo /opt/lampp/lampp start

Powinieneś zobaczyć coś podobnego na twoim ekranie:

Starting XAMPP 1.8.2...
LAMPP: Starting Apache...
LAMPP: Starting MySQL...
LAMPP started.

Ready. Apache and MySQL are running.

Jeżeli otrzymujesz jakieś wiadomości o błędach, odwiedź nasze strony społecznościowe aby uzyskać pomoc.

Pamiętaj także że jest dostępne graficzne narzędzie za pomocą którego możesz łatwo zarządzać swoimi serwerami. Możesz uruchomić to narzędzie następującą komendą:

cd /opt/lampp
sudo ./manager-linux.run (or manager-linux-x64.run)

Jak zatrzymać XAMPP?

Aby zatrzymać XAMPP należy po prostu wykonać tą komendę:

sudo /opt/lampp/lampp stop

Powinieneś zobaczyć coś podobnego na twoim ekranie:

Stopping XAMPP 1.8.2...
LAMPP: Stopping Apache...
LAMPP: Stopping MySQL...
LAMPP stopped.

Jeżeli otrzymujesz jakieś wiadomości o błędach, odwiedź nasze strony społecznościowe aby uzyskać pomoc.

Pamiętaj także, że jest dostępne graficzne narzędzie, za pomocą którego możesz łatwo uruchomić i zatrzymać swoje serwery. Możesz uruchomić to narzędzie następującą komendą:

cd /opt/lampp
sudo ./manager-linux.run (or manager-linux-x64.run)

Jak mogę sprawdzić czy wszystko działa?

Wprowadź poniższy URL w swojej ulubionej przeglądarce internetowej:

http://localhost

You should see the XAMPP start page, as shown below.

Czy XAMPP jest gotowy do środowiska produkcyjnego?

XAMPP nie jest przeznaczony do zastosowań produkcyjnych, ale na środowisko deweloperskie. Sposób w jaki XAMPP jest skonfigurowany by być otwartym jak to tylko możliwe umożliwia deweloperom robić co zechcą. Do zastosowań deweloperskich jest to wspaniałe, ale do zastosowań produkcyjnych może być fatalne.

To jest lista pominiętych zabezpieczeń w XAMPP:

 1. Administrator MySQL (root) nie ma hasła.
 2. Usługa MySQL jest dostępna przez sieć.
 3. ProFTPD używa hasła "lampp" dla użytkownika "daemon".

Aby naprawić większość luk w zabezpieczeniach należy po prostu wywołać następujące polecenie:

sudo /opt/lampp/lampp security

To uruchamia małe sprawdzenie bezpieczeństwa czy twoja instalacja XAMPP jest zabezpieczona. Np. zabezpiecza strony demonstracyjne XAMPP nazwą użytkownika ('lampp') i kombinacją hasła.

Co oznaczają komunikaty błędów, które widzę po uruchomieniu XAMPP?

Możesz otrzymać kilka komunikatów błędów przy uruchamianiu XAMPP:

LAMPP-Apache is already running.
An Apache daemon is already running.

Skrypt startowy LAMPP nie może uruchomić XAMPP-Apache ponieważ jest już uruchomiona inna instancja programu Apache. Aby prawidłowo uruchomić instalację XAMPP musisz najpierw musisz zatrzymać tamtą usługę Apache.

LAMPP-MySQL is already running.
A MySQL daemon is already running.

Głównie z tych samych powodów co powyższy błąd, skrypt startowy LAMPP znalazł już uruchomioną w systemie usługę MySQL. Aby poprawnie uruchomić LAMPP, musisz zatrzymać najpierw tą usługę.

Apache doesn't seem to start. What can I do?

Ten błąd może występować z kilku powodów. Apache wyświetla ten błąd w różnych okolicznościach. Aby znaleźć właściwy powód musimy zrobić pewne badania:

tail -2 /opt/lampp/logs/error_log

Jeżeli otrzymujesz jakieś wiadomości o błędach, odwiedź nasze strony społecznościowe aby uzyskać pomoc.

Co mogę zrobić gdy komunikat błędu brzmi "Cannot restore segment prot after reloc: Permission denied?"

Niektóre dystrybucje Linuksa mają domyślnie aktywne SELinux, co uniemożliwia poprawne uruchomienie XAMPP. Powinieneś to wyłączyć w celu uruchomienia serwerów XAMPP:

sudo /usr/sbin/setenforce 0

Teraz XAMPP znów powinien poprawnie działać.

Po ponownym uruchomieniu mojego Linuksa XAMPP przestał działać! Jak mogę to naprawić?

Dokładnie. To naturalne zachowanie Linuksa (a także systemów Unix-o podobnych). To rola administratora upewnić się czy poszczególne aplikacje uruchomiły się wraz ze startem systemu.

Nie ma realnego standardowego sposobu na skonfigurowanie procesu uruchamiania systemu Linux, ale większość z nich pozwala ci uruchomić XAMPP w trakcie ładowania systemu wykorzystując następujące kroki.

Debian, Ubuntu.

sudo ln -s /opt/lampp/lampp /etc/init.d/lampp
sudo update-rc.d lampp start 80 2 3 4 5 . stop 30 0 1 6 .

RedHat, Fedora, CentOS. Jeśli twoja dystrybucja Linuksa wykorzystuje narzędzie "chkconfig" do instalacji usług, możesz wykonać poniższe komendy:

sudo ln -s /opt/lampp/lampp /etc/init.d/lampp
sudo chkconfig --add lampp

SUSE

sudo ln -s /opt/lampp/lampp /etc/init.d/lampp
sudo chkconfig lampp 2345

Jak mogę sprawić by moja instalacja XAMPP była lepiej zabezpieczona?

W domyślnej instalacji XAMPP nie ma ustawionego hasła i nie zaleca się uruchamiania XAMPP w takiej konfiguracji dostępnego dla innych.

Wystarczy wpisać następującą komendę (jako root) by uruchomić prosty test zabezpieczeń:

sudo /opt/lampp/lampp security

Teraz powinieneś zobaczyć na ekranie następujące okno dialogowe:

XAMPP: Quick security check...
XAMPP: MySQL is accessable via network.
XAMPP: Normaly that's not recommended. Do you want me to turn it off? [yes] yes
XAMPP: Turned off.
XAMPP: Stopping MySQL...
XAMPP: Starting MySQL...
XAMPP: The MySQL/phpMyAdmin user pma has no password set!!!
XAMPP: Do you want to set a password? [yes] yes
XAMPP: Password: ******
XAMPP: Password (again): ******
XAMPP: Setting new MySQL pma password.
XAMPP: Setting phpMyAdmin's pma password to the new one.
XAMPP: MySQL has no root passwort set!!!
XAMPP: Do you want to set a password? [yes] yes
XAMPP: Write the passworde somewhere down to make sure you won't forget it!!!
XAMPP: Password: ******
XAMPP: Password (again): ******
XAMPP: Setting new MySQL root password.
XAMPP: Setting phpMyAdmin's root password to the new one.
XAMPP: The FTP password for user 'nobody' is still set to 'lampp'.
XAMPP: Do you want to change the password? [yes] yes
XAMPP: Password: ******
XAMPP: Password (again): ******
XAMPP: Reload ProFTPD...
XAMPP: Done.

(1) Ustawienie hasła pozwoli zabezpieczyć strony demo XAMPP (http://localhost/xampp/) tym hasłem. Nazwa użytkownika to 'lampp'!

Po wywołaniu tej komendy twoja instalacja XAMPP powinna być lepiej zabezpieczona.

Jak mogę aktywować eAccelerator?

By aktywować eAccelerator po prostu znajdź następujące linie w twoim /opt/lampp/etc/php.ini:

;extension="eaccelerator.so"
;eaccelerator.shm_size="16"
;eaccelerator.cache_dir="/opt/lampp/tmp/eaccelerator"
;eaccelerator.enable="1"
;eaccelerator.optimizer="1"
;eaccelerator.check_mtime="1"
;eaccelerator.debug="0"
;eaccelerator.filter=""
;eaccelerator.shm_max="0"
;eaccelerator.shm_ttl="0"
;eaccelerator.shm_prune_period="0"
;eaccelerator.shm_only="0"
;eaccelerator.compress="1"
;eaccelerator.compress_level="9"

Usuń średnik na początku każdej linii i zrestartuj XAMPP. eAccelerator jest już aktywny. Więcej informacji o eAccelerator na stronie internetowej: http://eaccelerator.net.

Jak mogę aktywować rozszerzenie OCI8/Oracle dla PHP?

By aktywować rozszerzenie OCI8/Oracle dla PHP wykonaj poniższe komendy:

sudo /opt/lampp/lampp oci8

Uruchomi się następujące okno dialogowe:

Please enter the path to your Oracle or Instant Client installation:
[/opt/lampp/lib/instantclient-11.2.0.3.0]
installing symlinks...
patching php.ini...
OCI8 add-on activation likely successful.
LAMPP: Stopping Apache with SSL...
LAMPP: Starting Apache with SSL...

Teraz rozszerzenie powinno być aktywne.

XAMPP działa, ale dlaczego nie wyświetlają się żadne obrazki?

To specyficzny problem z niektórymi systemami Linux. Proszę otworzyć plik /opt/lampp/etc/httpd.conf i przyjrzeć się tym dwóm liniom:

#EnableMMAP off
#EnableSendfile off

Usuń # w obydwóch liniach i zrestartuj Apache. Twoje obrazki powinny powrócić.

How do I enable access to phpMyAdmin from the outside?

In the basic configuration of XAMPP, phpMyAdmin is accessible only from the same host that XAMPP is running on, at http://127.0.0.1 or http://localhost.

IMPORTANT: Enabling external access for phpMyAdmin in production environments is a significant security risk. You are strongly advised to only allow access from localhost. A remote attacker could take advantage of any existing vulnerability for executing code or for modifying your data.

To enable remote access to phpMyAdmin, follow these steps:

 • Edit the etc/extra/httpd-xampp.conf file in your XAMPP installation directory.
 • Within this file, find the lines below.

  Alias /phpmyadmin "/opt/lampp/phpmyadmin/" <Directory "/opt/lampp/phpmyadmin"> AllowOverride AuthConfig Require local

 • Then replace 'Require local' with 'Require all granted'.
 • Alias /phpmyadmin "/opt/lampp/phpmyadmin/" <Directory "/opt/lampp/phpMyAdmin"> AllowOverride AuthConfig Require all granted

 • Restart the Apache server using the XAMPP control panel.
Where are the main XAMPP configuration files?

The main XAMPP configuration files are located as follows:

 • Apache configuration file: /opt/lampp/etc/httpd.conf, /opt/lampp/etc/extra/httpd-xampp.conf
 • PHP configuration file: /opt/lampp/etc/php.ini
 • MySQL configuration file: /opt/lampp/etc/my.cnf
 • ProFTPD configuration file: /opt/lampp/etc/proftpd.conf
How do I send email with XAMPP?

To send email with XAMPP, use the PEAR Mail and Net_SMTP packages, which allow you to send email using an external SMTP account (such as a Gmail account). Follow these steps:

 • Install the Mail and Net_SMTP PEAR modules: pear install Net_SMTP Mail Note that if these packages are already installed in your system you see the messages below when executing that command: Ignoring installed package pear/Net_SMTP Ignoring installed package pear/Mail Nothing to install
 • Create the following example script in your "htdocs" directory to send an email: <?php require_once "Mail.php"; $from = "your-gmail-username@gmail.com"; $to = 'recipients@example.com'; $host = "ssl://smtp.gmail.com"; $port = "465"; $username = 'your-gmail-username@gmail.com'; $password = 'your-gmail-password'; $subject = "test"; $body = "test"; $headers = array ('From' => $from, 'To' => $to,'Subject' => $subject); $smtp = Mail::factory('smtp', array ('host' => $host, 'port' => $port, 'auth' => true, 'username' => $username, 'password' => $password)); $mail = $smtp->send($to, $headers, $body); if (PEAR::isError($mail)) { echo($mail->getMessage()); } else { echo("Message successfully sent!\n"); } ?>

  Remember to replace the dummy values shown with your actual Gmail address and account password. If you don't plan to use Gmail's SMTP server, replace the SMTP host details with appropriate values for your organization or ISP's SMTP server.

 • Execute the script by browsing to it using your Web browser. You should see a notification that the message was successfully sent, and the message should be delivered to the recipient email address.
Jak mogę wykonać kopię bezpieczeństwa (lub przywrócić z kopii) mojego systemu XAMPP?

Ostrzeżenie: Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie z kopii jest wciąż w trakcie tworzenia i może działać niepoprawnie.

Możesz wykonać backup wywołując polecenie:

sudo /opt/lampp/lampp backup

lub

sudo /opt/lampp/lampp backup secret

Gdzie "secret" jest twoim hasłem roota w MySQL. Ta komenda utworzy następujące wyjście:

Backing up databases...
Backing up configuration, log and htdocs files...
Calculating checksums...
Building final backup file...
Backup finished.
Take care of /opt/lampp/backup/xampp-backup-22-01-14.sh

Plik /opt/lampp/backup/xampp-backup-22-01-14.sh (w przykładzie poniżej) zawiera twoją kopię zapasową. Przechowuj ten plik w bezpiecznym miejscu.

Na nowym komputerze powinieneś mieć taką samą wersję XAMPP co komputer oryginalny.

sudo sh xampp-backup-22-01-14.sh

Powinieneś zobaczyć coś podobnego do tego:

Checking integrity of files...
Restoring configuration, log and htdocs files...
Checking versions...
Installed: XAMPP 1.4.2
Backup from: XAMPP 1.4.2
Restoring MySQL databases...
Restoring MySQL user databases...
Backup complete. Have fun!
You may need to restart XAMPP to complete the restore.

To wszystko. Należy pamiętać, że jest to wersja beta.