OS X Sıkça Sorulan Sorular

XAMPP'ı Mac OS X'e nasıl yüklerim?

XAMPP'ı yüklemek için aşağıdakileri yap:

 • Download the disk image (DMG image) from the Apache Friends website.
 • Double-click the image file and drag the XAMPP icon to the Applications folder.
 • Launch XAMPP by double-clicking the XAMPP icon in the Applications folder.
 • Enter your system's administrator credentials when prompted.

You should see the XAMPP stack manager, as shown below:

Does XAMPP include MySQL or MariaDB?

Since XAMPP 5.5.30 and 5.6.14, XAMPP ships MariaDB instead of MySQL. The commands and tools are the same for both.

XAMPP'ı nasıl başlatırım?

To start XAMPP:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Click the "Start" button in the "General" tab of the stack manager.
 • Once the status icon turns green, navigate to the "Services" tab and start Apache, MySQL and any other available services.
 • Navigate to the "Network" tab and enable port forwarding (port 80 of the stack to port 8080 of the host system) over SSH.
XAMPP'ı nasıl durdururum?

To stop XAMPP, click the "Stop" button in the "General" tab of the stack manager. Once the status icon turns red, close the stack manager window.

Herşeyin çalıştığını nasıl test edebilirim?

Verify that you have enabled port forwarding (from port 80 of the stack to port 8080 of the host system) in the "Network" tab of the stack manager and type the following URL in a web browser:

http://localhost:8080

You should see the XAMPP start page, as shown below.

XAMPP hazır mı?

XAMPP, normal kullanım için değildir, sadece yazılım geliştirme için kullanılır. Bu nedenle bir yazılımcının mümkün olduğunca ihtiyacı olan ayarlar yapılmıştır. Yazıloım geliştirmek için ideal bir ortam olmasına rağmen yazılım yayınlaması için kullanıldığında istenmeyen sorunlara neden olabilir.

XAMPP içindeki güvenlik eksikliklerinin listesi:

 1. MySQL yöneticisi (root) şifresi yok.
 2. MySQL ortamı, ağ üzerinden ulaşılabilir.
 3. ProFTPD uses the password "lampp" for user "daemon".
To fix most of the security weaknesses:
 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Ensure that all services are running in the "Services" tab of the stack manager (or start them as needed).
 • Open a new terminal from the "General" tab of the stack manager and run the following command in it:

  /opt/lampp/lampp security

Bu XAMPP yüklemesini güvenli yapacak küçük bir güvenlik kontrolünü başlatacaktır.
Apache doesn't seem to start. What can I do?

Bu hata birkaç nedenden dolayı gerçekleşmiş olabilir. Apache bu hatayı çeşitli durumlarda gösterir. Kesin nedeni bulabilmek için biraz araştırma yapmalıyız:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Open a new terminal from the "General" tab of the stack manager and run the following command in it:

  tail -2 /opt/lampp/logs/error_log

Eğer herhangi bir hata mesajı alırsanız Yazın sayfaları adresini yardım için ziyaret edin.

XAMPP yüklememi daha güvenli nasıl yapabilirim?

Varsayılan yüklemede XAMPP'in ayarlanmış şifresi yoktur ve XAMPP'in bu şekilde başkaları tarafından erişilebilir halde başlatılması tavsiye edilmez.To make the installation more secure:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Ensure that all services are running in the "Services" tab of the stack manager (or start them as needed).
 • Open a new terminal from the "General" tab of the stack manager and run the following command in it:

  tail -2 /opt/lampp/logs/error_log

 • You should see the following dialog on your screen. Enter responses to each prompt.

  XAMPP: Quick security check...
  XAMPP: MySQL is accessable via network.
  XAMPP: Normaly that's not recommended. Do you want me to turn it off? [yes] yes
  XAMPP: Turned off.
  XAMPP: Stopping MySQL...
  XAMPP: Starting MySQL...
  XAMPP: The MySQL/phpMyAdmin user pma has no password set!!!
  XAMPP: Do you want to set a password? [yes] yes
  XAMPP: Password: ******
  XAMPP: Password (again): ******
  XAMPP: Setting new MySQL pma password.
  XAMPP: Setting phpMyAdmin's pma password to the new one.
  XAMPP: MySQL has no root passwort set!!!
  XAMPP: Do you want to set a password? [yes] yes
  XAMPP: Write the passworde somewhere down to make sure you won't forget it!!!
  XAMPP: Password: ******
  XAMPP: Password (again): ******
  XAMPP: Setting new MySQL root password.
  XAMPP: Setting phpMyAdmin's root password to the new one.
  XAMPP: The FTP password for user 'nobody' is still set to 'lampp'.
  XAMPP: Do you want to change the password? [yes] yes
  XAMPP: Password: ******
  XAMPP: Password (again): ******
  XAMPP: Reload ProFTPD...
  XAMPP: Done.

Bu komutu çağırdıktan sonra XAMPP yüklemeniz daha güvenli olacaktır.

eAccelerator'ı nasıl aktive ederim?

To activate eAccelerator for PHP:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Mount the /opt/lampp directory from the "Volumes" tab of the stack manager and click the "Explore" button to open the file manager.
 • Find the following lines in your /opt/lampp/etc/php.ini file:

  ;extension="eaccelerator.so"
  ;eaccelerator.shm_size="16"
  ;eaccelerator.cache_dir="/opt/lampp/tmp/eaccelerator"
  ;eaccelerator.enable="1"
  ;eaccelerator.optimizer="1"
  ;eaccelerator.check_mtime="1"
  ;eaccelerator.debug="0"
  ;eaccelerator.filter=""
  ;eaccelerator.shm_max="0"
  ;eaccelerator.shm_ttl="0"
  ;eaccelerator.shm_prune_period="0"
  ;eaccelerator.shm_only="0"
  ;eaccelerator.compress="1"
  ;eaccelerator.compress_level="9"

 • Remove the semicolon at the beginning of each line and restart XAMPP.

Eklenti şimdi aktif olacaktır.For more information about eAccelerator, check the eAccelerator home page: http://eaccelerator.net.

PHP için OCI8/Oracle eklentisini nasıl aktifleştiririm?

To activate the OCI8/Oracle extension for PHP:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Ensure that all services are running in the "Services" tab of the stack manager (or start them as needed).
 • Open a new terminal from the "General" tab of the stack manager and run the following command in it:

  /opt/lampp/lampp oci8

 • You should see the following dialog on your screen. Enter the path to the Oracle client libraries when prompted.

  Please enter the path to your Oracle or Instant Client installation:
  installing symlinks...
  patching php.ini...
  OCI8 add-on activation likely successful.
  LAMPP: Stopping Apache with SSL...
  LAMPP: Starting Apache with SSL...

Eklenti şimdi aktif olacaktır.

How do I copy files to the Apache server document root?

To copy files from the host system to the XAMPP Apache server document root, follow these steps:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Mount the /opt/lampp directory from the "Volumes" tab of the stack manager and click the "Explore" button to open the file manager.
 • Navigate to the /opt/lampp/htdocs directory in the file manager. This directory is the XAMPP Apache server document root. Copy files to it from the host system using the file manager in the usual way.
How do I access phpMyAdmin from the host system?

To access phpMyAdmin from the host system, follow these steps:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Ensure that all services are running in the "Services" tab of the stack manager (or start them as needed).
 • Navigate to the "Network" tab and ensure that port forwarding (port 80 of the stack to port 8080 of the host system) over SSH is enabled.
 • Browse to http://localhost:8080/phpmyadmin to access phpMyAdmin.

If you see an "Access denied" error, ensure that your phpMyAdmin configuration correctly reflects your MySQL credentials.

How do I enable access to phpMyAdmin from the outside?

In the basic configuration of XAMPP, phpMyAdmin is accessible only from the host system via a secure tunnel, at http://127.0.0.1:8080/phpmyadmin or http://localhost:8080/phpmyadmin.

IMPORTANT: Enabling external access for phpMyAdmin in production environments is a significant security risk. You are strongly advised to only allow access from localhost. A remote attacker could take advantage of any existing vulnerability for executing code or for modifying your data.

To enable remote access to phpMyAdmin, follow these steps:
 • Edit the /opt/lampp/etc/extra/httpd-xampp.conf file.
 • Within this file, find the lines below.

  Alias /phpmyadmin "/opt/lampp/phpmyadmin/" <Directory "/opt/lampp/phpmyadmin"> AllowOverride AuthConfig Require local

 • Then replace 'Require local' with 'Require all granted'.
 • Alias /phpmyadmin "/opt/lampp/phpmyadmin/" <Directory "/opt/lampp/phpMyAdmin"> AllowOverride AuthConfig Require all granted

 • Save the file and restart the Apache service using the stack manager.
XAMPP sistemimi nasıl yedeklerim/geri yüklerim?

Uyarı: Yedekleme ve geri yükleme özellikleri hala geliştirmededir ve doğru çalışmayabilir.

You can create the backup as follows:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Ensure that all services are running in the "Services" tab of the stack manager (or start them as needed).
 • Open a new terminal from the "General" tab of the stack manager and run the following command in it:

  /opt/lampp/lampp backup

  ya da

  /opt/lampp/lampp backup secret

  "secret" sizin MySQL root şifrenizdir. Bu komut şu çıktıyı verecektir:

  Backing up databases...
  Backing up configuration, log and htdocs files...
  Calculating checksums...
  Building final backup file...
  Backup finished.
  Take care of /Applications/XAMPP/xamppfiles/backup/xampp-backup-22-01-14.sh

  /Applications/XAMPP/xamppfiles/backup/xampp-backup-22-01-14.sh dosyası (yukarıdaki örnek) yedeklenmiş veriyi içerir. Dosyayı güvenli bir yere taşı.
 • Mount the /opt/lampp directory from the "Volumes" tab of the stack manager and click the "Explore" button to open the file manager.
 • Move the backup file to a safe place on the host system.

To restore the backup on a new system, you need the same version of XAMPP as on your original/source system. Follow these steps to restore the backup:

 • Launch the stack manager by double-clicking the XAMPP icon in the mounted disk image.
 • Ensure that all services are running in the "Services" tab of the stack manager (or start them as needed).
 • Mount the /opt/lampp directory from the "Volumes" tab of the stack manager and click the "Explore" button to open the file manager.
 • Copy the backup file from the host system to the mounted directory.
 • Open a new terminal from the "General" tab of the stack manager, change to the directory containing the backup file and run the following command (change the file name in the command to reflect the actual backup file name):

  ./xampp-backup-22-01-14.sh

  Şunun gibi birşey görmelisiniz:

  Checking integrity of files... Restoring configuration, log and htdocs files... Checking versions... Installed: XAMPP 1.4.2 Backup from: XAMPP 1.4.2 Restoring MySQL databases... Restoring MySQL user databases... Backup complete. Have fun! You may need to restart XAMPP to complete the restore